خوشبختی....

خوشبختی همان لحظه ایست

که احساس میکنی خدا کنارت نشسته

و تو به احترامش گناه نمی کنی......


لحظه هاتون سرشار از این احساس قشنگ

/ 0 نظر / 11 بازدید