مطمئن باشی برمیگردی پیشم

می دونی خدا وقتی داشت بدرقه ات می کرد
بهت چی گفت؟
گفت: جایی که میری مردمی داره که می شکنندت
نکنه غصه بخوری
من همه جا باهاتم - تو تنها نیستی
تو وجودت :
عشق میذارم که بگذری
قلب میذارم که جا بدی
اشک میزارم که همراهیت کنه
و مرگ
که مطمئن باشی برمیگردی پیشم  
 

/ 0 نظر / 7 بازدید